Polscy konserwatorzy zabytków pracowali na polonijnych nekropoliach, także we Francji. Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego TERPA podjęła się konserwacji nagrobka rodziny Babińskich na podparyskim cmentarzu Les Champeaux w Montmorency.

Spoczywający w tym grobie Józef Babiński, znany lekarz neurolog, był pionierem neurochirurgii. Realizację projektu wspierało Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Spośród wielu miejsc we Francji, gdzie spoczywają Polacy, cmentarz Les Champeaux to jedna z najbardziej polskich nekropolii. Montmorency w XIX wieku było jednym z ośrodków Wielkiej Emigracji, a dla wielu Polaków stało się miejscem ostatniego spoczynku.

Na zdj. Cmentarz Les Champeaux w Montmorency.

--
Źródło: Ochrona cmentarzy i grobów polskich za granicą. Działania MKiDN, fot. Waldemar Roszczuk