Szef polskiej dyplomacji uczestniczył 9 listopada br. w zwołanej z inicjatywy Prezydenta Macrona konferencji, której głównymi tematami były pomoc humanitarna i obecna sytuacja w Strefie Gazy.

Minister Rau w swojej wypowiedzi zaznaczył konieczność respektowania przez wszystkie strony międzynarodowego prawa humanitarnego. Dostrzegając potrzebę zwiększenia pomocy humanitarnej i przepustowości przejścia granicznego w Rafah, zaapelował o bezzwłoczne umożliwienie wyjazdu ze Strefy Gazy obcokrajowcom, w tym blisko 30 obywatelom polskim. 

Podkreślił zarazem polskie zaangażowanie w Palestynie, tak bilateralne jak i wielostronne, a także obecność i rolę w budowie stabilizacji w regionie. Przypomniał, że w związku z zaistniałą sytuacją polskie wpłaty na rzecz Agencji ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) wzrosły dwukrotnie.

W trakcie konferencji Minister Rau potępił akty terroryzmu Hamasu wobec ludności cywilnej Izraela  i wskazał na prawo każdego państwa do obrony z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Wezwał też do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Szef polskiego MSZ przypomniał także o trwającej wojnie na Ukrainie i potrzebach humanitarnych tego państwa w związku z nadchodzącą zimą. Zaznaczył, że oba kryzysy wymagają wzmożonej uwagi i działań wspólnoty międzynarodowej.

MSZ, fot. rem. B. Milkowska