Zgodnie z wytycznymi paryskiej prefektury policji i ustaleniami głównego architekta miasta, teren wokół wieży Eiffla zostanie ogrodzony szklanymi taflami i stalowym płotem. Ustawienie ogrodzenia ma zapobiec ewentualnym atakom terrorystycznym.

Szklane ogrodzenie zostanie ustawione wzdłuż quai Branly i avenue Gustave Eiffel. Będzie odporne na silne uderzenia (np. rozpędzonych samochodów). Ustawione zostaną także szklane kabiny bezpieczeństwa. Pozostała część otoczona zostanie stalowym ogrodzeniem.

Poszerzono przy tym przestrzeń dla zwiedzających z dostępem do ogrodów przyległych do alei Léon Bourgeois i Paul Deschanel, co ma być dodatkową atrakcją turystyczną. Prace mają zakończyć się przed 14 lipca 2018 roku. Koszt inwestycji wyniesie 35 mln euro. Projekt realizowany jest przez austriackiego architekta Dietmara Feichtingera.

Parametry szklanej ściany:

- Grubość szkła: 6,5 cm
- Masa modułu: 1,5 tony
- Wymiary modułu: 3 m wysokości na 2,20 m szerokości
- Łączna ilość modułów: 450
- Długość ściany przy Avenue Gustave Eiffel: 226,6 m
- Długość ściany przy Quai Branly: 224,8 m

Opr. W. Roszczuk