Do 30 grudnia br. można składać wnioski o dotację na działalność z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Przydzielanie środków odbywa się w ramach konkursów mających na celu wsparcie najlepszych projektów polonijnych realizowanych w przyszłym roku. O dofinansowanie można ubiegać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zasady składania tych wniosków są podobne jak w poprzednich latach, czyli m.in. oferty muszą być składane przez podmioty mające siedzibę w Polsce, realizujące przedsięwzięcie we współpracy z partnerem polonijnym.

Jak co roku, Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu będzie dysponował środkami na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych o mniejszej wartości. Propozycje takich działań można zgłaszać w dowolnym momencie. Środki będą przyznawane stosownie do dostępności funduszy, faktycznych możliwości realizacji projektu oraz ich powiązania z celami rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.