Konkurs urbanistyczny jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Poznania i Polskich Kolei Państwowych, mającą na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo - przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta. Wielkopolski projekt ma być prezentowany we Francji na targach branżowych w Cannes.

Mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców poznańskiej aglomeracji, a także koniecznej oceny interesu prywatno-publicznego w zagospodarowaniu nowej przestrzeni, strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania.

- Teren Wolnych Torów to niezwykle ważne miejsce w Poznaniu, od lat dyskutowane, to przedmiot wielu debat publicznych - mówił podczas konferencji z przedstawicielami PKP i Stowarzyszenia Architektów Polskich, zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski. - Ważne w tym konkursie, dostępne są wszystkie materiały zebrane w czasie tych dyskusji - podkreślił wiceprezydent.

Prezydent Wudarski dodał, że ma nadzieję, że będzie to konkurs międzynarodowy - projekt ma być prezentowany na targach branżowych w Cannes.


Andrzej Nowak - architekt Miasta i dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP zaznaczył, że celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo - przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskiej.

Pula nagród w konkursie, organizowany przez Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, wynosi ponad 400 tysięcy złotych.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.poznan.pl/wolnetory

--
Opr. Waldemar Roszczuk, fot. /inf. UM Poznania.