18 grudnia 1944 roku ukazał się w druku pierwszy numer francuskiego dziennika "Le Monde" z redakcją w Paryżu. Dystrybucję przewidziano na 19 grudnia i taką datą opatrzono pierwszy numer gazety.

Pomysłodawcą powołania redakcji dziennika "Le Monde" był generał Charles’a de Gaulle. Zgodnie z deklaracją de Gaulle’a, gazeta miała zachować pełną niezależność i swobodę wypowiedzi. Obecnie nakład "Le Monde" sięga 390 tysięcy egzemplarzy, a linia programowa gazety ma charakter centrolewicowy.

Opr. Waldemar Roszczuk, fot. Le Monde / GNU Public License