Od pierwszego lipca na terenie kraju zmobilizowano czterdzieści pięć tysięcy policjantów, żandarmów i strażaków w celu zaprowadzenia porządku w regionach, gdzie nasilały się zamieszki, grabieże i niszczenie mienia. W związku z działaniami służb, aresztowano ponad tysiąc trzysta osób.

Podczas realizacji działań osiemdziesięciu policjantów i żandarmów zostało rannych.

Na zagrożonych terenach służby rozmieściły wielozadaniowe pojazdy interwencyjne, zastosowano także wszystkie środki naziemne i powietrzne w celu zapewnienia ochrony ludzi i mienia. Zmobilizowano także policję krajową oraz funkcjonariuszy paryskiej prefektury do przywrócenia i utrzymania porządku publicznego.

Do zadań zadysponowano francuskie oddziały prewencji CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité), funkcjonariuszy jednostki antyterrorystycznej RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) i GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale).

W związku z obecną sytuacją we Francji, Ambasada Polska w Paryżu zaleca zachowanie ostrożności, szczególnie wieczorem i nocą, a także unikanie miejsc protestów, stosowanie się do zaleceń służb i uwzględnienie możliwych przerw w działaniu komunikacji.

Opr. Waldemar Roszczuk, fot. Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer