Przeważającą ilością głosów, francuscy posłowie zdecydowali się uznać niezależne państwo palestyńskie.

Tym samym Francja dołączy do krajów w strukturach ONZ uznających wolną Palestynę, m. in. Szwecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Głosowanie Zgromadzenia odbyło się z inicjatywy Partii Socjalistycznej. Ugrupowanie wezwało rząd francuski do uznania suwerennego, demokratycznego państwa palestyńskiego oraz zagwarantowania pokoju z Izraelem.


Na chwilę obecną, głosowanie ma wymiar symboliczny i nie zobowiązuje francuskiego rządu. Ustawa będzie przedmiotem dyskusji w przyszłym tygodniu (11 grudnia) w Senacie. Decyzja, czy Francja oficjalnie uzna Palestynę, należy do prezydenta Republiki Francuskiej.

--
Opr. /fot. W. Roszczuk