Wybory samorządoweW drodze rozporządzenia, premier Mateusz Morawiecki wyznaczył datę wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 21 października br. Wybierać będziemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

W związku z zarządzeniem premiera, oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Kampania zakończy się 19 października o północy. Tym samym zacznie obowiązywać cisza wyborcza.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.