W związku z kolejną falą zachorowań, polski rząd wprowadził nowe obostrzenia i zasady postępowania wyznaczone w strefach bezpieczeństwa. Od 10 października w całym kraju obowiązują zasady strefy żółtej, a w kilkunastu powiatach zasady strefy czerwonej. W ramach walki z koronawirusem, zostanie zwiększona liczba łóżek w szpitalach, a także usprawniony proces koordynacji przepływu pacjentów między placówkami. W każdym województwie ma powstać szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń - zaznaczają przedstawiciele polskiego rządu.

Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Po zmianach ujętych w rozporządzeniu, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej obowiązuje w całym kraju - m.in. w sklepach, galeriach, komunikacji publicznej, także na drogach i ulicach. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza ich niepełnosprawność.

W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach - od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość. Na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Tym samym w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej pięćdziesiąt osób, w pozostałych powiatach siedemdziesięciu pięciu uczestników. Ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie sto osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż jedna osoba na 5 m2.

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość minimum stu metrów.

Zwiększona zostanie liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ruch karetek „wymazowych” i transportowych oraz przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Zwiększona zostanie także rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli kierować pacjenta do izolacji domowej,
kierować pacjenta do izolatorium. Zniesiony zostanie przy tym obowiązek spełnienia czterech kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

W ustaleniu z policją, stosowana będzie zasada "zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa".

Od soboty, 10 października na nowej liście znajdują się 32 powiaty i sześć miast, które wchodzą do strefy czerwonej.

- województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;
- województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;
- województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;
- województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;
- województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;
- województwo opolskie: powiat oleski;
- województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;
- województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;
- województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;
- województwo śląskie: powiat kłobucki;
- województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;
- województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;
- województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;
- województwo zachodniopomorskie: Koszalin.