Trzech cudzoziemców, którzy podawali się za obywateli Francji, a w rzeczywistości byli obywatelami Algierii oraz Libii, zatrzymali funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających i usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę.

Mężczyźni zostali zatrzymani 26 października br. w pociągu relacji Żary-Forst w wyniku kontroli legalności pobytu, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy ani do pobytu na terytorium naszego kraju. Twierdzili, że są obywatelami Francji, a do Polski przyjechali turystycznie.

Po ustaleniu poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych w Świecku, że osoby o danych, które podali jako swoje cudzoziemcy, nie figurują w żadnym francuskim rejestrze, obcokrajowcy zostali zatrzymani. Funkcjonariusze SG ustalili, że zatrzymani są obywatelami Algierii oraz Libii w wieku 21, 23 oraz 19 lat.

Cudzoziemcom przedstawiono zarzut usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy. Cała trójka przyznała się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddała karze 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na czas próby wynoszącej 1 rok. Decyzją Sądu Rejonowego w Żarach, do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ich do powrotu, obcokrajowcy przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

--
Opr. Magdalena Tomaszewska /SG, Lubuskie Miasta