W związku z ogłoszonym stanem epidemii, polski rząd zdecydował o większym zaostrzeniu środków bezpieczeństwa ograniczając możliwość swobodnego przemieszczania się. Część przepisów z tym związanych zacznie obowiązywać od początku kwietnia.

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej dwa metry.

Przemieszczać się można w przypadku dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu), załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi). Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Z tego obowiązku wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Wprowadzono też nowy zakaz dotyczący przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach - jak dojazd do pracy, wolontariat na rzecz walki z koronawirusem, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Kolejny zakaz dotyczy korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad, ogrodów botanicznych i zoologicznych. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich. Ograniczenia dotyczą także przejazdów zbiorowym transportem publicznym, jak i prywatnym. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej, żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. W zbiorowym transporcie prywatnym, w samochodzie powyżej dziewięciu miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Nadal obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Z pełnych obostrzeń wyłączone są zakłady pracy. Pracodawcy jednak będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących - pracodawca musi zapewnić powyższe środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże spożywcze, kosmetyczne (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt i paliw. W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Kolejne ograniczenie dotyczy liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

W godzinach od 10.00 do 12.00, sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Na terenie targowiska, czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez trzy.

Na terenie placówek pocztowych może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest pięć okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać dziesięć osób.

Do odwołania zamknięte zostają wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie można realizować również poza salonami, np. wizyt w domach.

Ograniczenie udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym polega na uczestnictwie nie więcej niż pięć osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów - osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub też pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie o cudzoziemcach.

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć usługi jedynie na wynos i na dowóz. Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do odwołania zamknięte pozostają również siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

Kwarantanna dotyczy osób, które wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27 marca 2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1 kwietnia br. i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną). Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, spacerować z psem, wychodzić do sklepu, czy do lekarza. W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu - one również muszą zostać poddane kwarantannie. W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie dysponują lokalami przeznaczonymi na kwarantannę.

Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Inf. prasowa, fot. Waldemar Roszczuk