Pionierzy kinematografii, Auguste i Louis Lumière zaprezentowali paryskiej widowni swój pierwszy film, który dał początek epoce ruchomego obrazu. Bracia Lumière zaprezentowali swoja twórczość 121 lat temu w indyjskim salonie Grand Café przy bulwarze Kapucynów w Paryżu.

Film "Wyjście robotników z fabryki" można było zobaczyć za jednego franka. Film obejrzało 35 widzów. Wydarzenie w Grand Café uznaje się za symboliczną datę narodzin kina. Kolejne filmy braci Lumière były migawkami z życia.

Auguste i Louis Lumière nie byli jednak wynalazcami kinematografu. Był nim fotograf z Leszna Ottomar Anschütz. W późniejszych latach tzw. kinetoskopy prezentował Thomas Edison.

W jednym z wywiadów Auguste Lumière wyznał - Byłem z bratem twórcą filmu francuskiego, był jednak pewien Polak, niejaki Kazimierz Prószyński, który nas znacznie wyprzedził. W istocie Prószyński uzyskał patent na swój pleograf w 1894, na rok przed opatentowaniem kinematografu przez francuskich pionierów kina.

Opr. Waldemar Roszczuk, /fot. arch. GNU Public License