Maria Skłodowskia-Curie - PanteonMija 84 rocznica śmierci wybitnej Polki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla za osiągnięcia naukowe z zakresu fizyki i chemii - Marii Skłodowskiej-Curie.

Skłodowskiej-Curie była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Wraz z mężem Piotrem otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Po śmierci męża samodzielnie kontynuowała swoje badania. Miała cel - wierzyła, że człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.

W 1911 roku Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz metody wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Była pierwszą kobietą w historii Francji, która wygłosiła wykład na paryskiej Sorbonie, także pierwszym żeńskim profesorem tej uczelni.

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku w Passy. Spoczęła obok męża na cmentarzu w Sceaux. 20 kwietnia 1995 roku szczątki Marii i Piotra Curie, w dowód uznania zasług na polu naukowym zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu.