16 grudnia 1981 roku w Paryżu powstał Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Paryski komitet należał do najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych działających na zachodzie Europy.

Dzięki wsparciu francuskich związków zawodowych (Confédération Française Démocratique du Travail) oraz datkom francuskiego społeczeństwa, komitet zgromadził największe środki finansowe za granicą, jakimi dysponowała „Solidarność” - blisko milion dolarów. Wsparcie i życzliwość narodu francuskiego dla idei Solidarności w tamtym czasie była nieoceniona.

Zadaniem komitetu było informowanie światowej opinii publicznej o nierównej walce polskiego społeczeństwa z reżimem komunistycznym. W skład komitetu weszli między innymi Seweryn Blumsztajn, Mirosław Chojecki, Sławomir Czarlewski, Danuta Nowakowska, Andrzej Seweryn i Jacek Kaczmarski.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk /inf. Ambasada RP w Paryżu