Pionierem techniki autochromowej był francuski fotograf Louis Ducos du Hauron. Jednak doskonaleniem techniki zajęli się bracia Auguste i Louis Lumière.

17 grudnia 1903 roku, Lumière opracowali proces otrzymywania fotografii barwnych na płytach szklanych w postaci diapozytywów - obrazów monochromatycznych lub wielobarwnych naniesionych na przezroczysty materiał. Diapozytywy najczęściej występowały w postaci błon fotograficznych (slajdów) lub płytek szklanych.

Opracowany i udoskonalony proces, bracia Auguste i Louis Lumière wprowadzili do produkcji w 1907 roku.

Fotografia wykonana techniką autochromu pochodzi z okresu pierwszej wojny światowej. Autorem jest francuski fotograf i podróżnik Paul Castelnau.