Mija 150 rocznica urodzin wybitnej Polki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla za osiągnięcia naukowe z zakresu fizyki i chemii - Marii Skłodowskiej-Curie.

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędziła w będącej pod rosyjskim zaborem Polsce. Od najmłodszych lat interesowała się nauką, szczególnie matematyką i fizyką. Zamiłowanie do nauki było tak silne, że w wieku 24 lat postanowiła opuścić kraj i rozpocząć studia na paryskiej Sorbonie.

Pomimo wielu przeciwności, młoda Polka szybko wkroczyła na szlak kariery. Pracowała i żyła wg maksymy "Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę".

Właśnie dzięki wytrwałości była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Z mężem Piotrem otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Po śmierci męża kontynuowała samodzielnie swoje badania. Miała cel, wierzyła, że "człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale spogląda na to, co ma przed sobą do zrobienia".

W 1911 roku Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz za metody wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych.

Była pierwszą kobietą w historii Francji, która wygłosiła wykład na paryskiej Sorbonie, także pierwszym żeńskim profesorem tej uczelni.

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku w Passy. Spoczęła obok męża na cmentarzu w Sceaux. 20 kwietnia 1995 roku, w dowód uznania, szczątki Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża zostały przeniesione do paryskiego Panteonu.

--
Opr. /fot. Waldemar Roszczuk, arch. Instytutu Radowego w Paryżu