Konsulat Generalny w Lyonie informuje, że 19 lipca br. w życie weszło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wprowadzono oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody. Wzór wniosku oraz informację dotyczącą jego wypełnienia można pobrać na stronie internetowej Konsulatu.

Osoby przygotowujące się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego), powinny przed przyjściem wypełnić wniosek paszportowy.

Na stronie Konsulatu dostępna jest także zakładka dotycząca porad, które powstały przy współpracy obu polskich urzędów konsularnych we Francji pod nadzorem specjalistów z dziedzin: spraw więziennych, prawa pracy, spraw komunikacyjnych (w tym mandaty) i spraw celnych.