Rozpoczął się Ramadan, dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla wyznawców Islamu jest święty, gdyż w tym miesiącu rozpoczęło się objawianie Koranu...

Tym samym opustoszały ulice Paryża i przedmieść, część wiernych wyjechała do swoich rodzinnych krajów, by tam wspólnie z bliskimi obchodzić trzydziestodniowy post.

Pozostali wyznawcy zgodnie z przesłaniem Proroka, ograniczą swoje doczesne potrzeby na rzecz wartości duchowych, gromadząc się w swojej świątyni - Wielkim Meczecie w Paryżu.

Ramadan zakończy trzydniowe święto Ramadan Bajram, jedno z najważniejszych u muzułmanów. Obchody rozpoczną się 28 lipca.

Informacje odnośnie Ramadanu, wydarzeń z nim związanych i modlitw zawarte są na nowej stronie internetowej Wielkiego Meczetu w Paryżu.


Na stronie, Komisja Teologiczna Wielkiego Meczetu informuje społeczność muzułmańską, że pierwszy dzień błogosławionego miesiąca Ramadhan 1435 AH jest ustalony na niedzielę, 29 czerwca 2014.

- Błagamy Boga Wszechmogącego, aby przyjął nasz post i napełnił nas swoim miłosierdziem podczas świętego miesiąca Ramadan - zmawiają dziś modlitwę wyznawcy Allaha.

--
Opr. Waldemar Roszczuk, fot. La Grande Mosquée de Paris