Po powstaniu listopadowym, miasto Montmorency stało się dla Polaków jednym z ośrodków "Wielkiej Emigracji" - dla wielu z nich miejscem ostatniego spoczynku.

Przed laty, władze miasta i społeczność Montmorency, na miejskim cmentarzu Les Champeaux uhonorowały lokalną Polonię tablicą pamiątkową "Narodowi polskiemu, który ofiarował tak wiele swoich dzielnych dzieci Francji, wdzięczne miasto Montmorency i departament Val-d'Oise. Przed magistratem Ville de Montmorency, na jednym z masztów powiewa dumnie polska flaga narodowa.

--
Opr. /fot. Waldemar Roszczuk